YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hãy chọn câu đúng khi xét sự phát quang của một chất lỏng và một chất rắn. 

  • A. Cả hai trường hợp phát quang đều là huỳnh quang. 
  • B. Cả hai trường hợp phát quang đều là lân quang.
  • C. Sự phát quang của chất lỏng là huỳnh quang, của chất rắn là  lân quang. 
  • D. Sự phát quang của chất lỏng là lân quang, của chất rắn là huỳnh quang.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>