YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong tự nhiên, nguyên tố brom có 2 đồng vị là 79 35 Br và 81 35 Br. Nếu nguyên tử khối trung bình là brom là 79,91 thì phần trăm của 2 đồng vị này lần lượt là

  • A. 45,5% và 54,5%.
  • B. 61,8% và 38,2%.
  • C. 54,5% và 45,5%.
  • D. 35% và 65%.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đặt \(n_{Br^{79}} = x\) (mol) trong 1 mol Brom tự nhiên
  \(\Rightarrow n_{Br^{81}} = (1-x)\) mol
  \(\Rightarrow \overline{M}_{Br} = \frac{79x+81(1-x)}{1}\)
  \(\Rightarrow x=0,545\) mol
  \(\Rightarrow \%Br^{79} = 54,5\%\)
       \(% Br^{81} = 45,5\%\)\(\% Br^{81} = 45,5\%\)

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 43725

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON