YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong tự nhiên, nguyên tố brom có 2 đồng vị là 79 35 Br và 81 35 Br. Nếu nguyên tử khối trung bình là brom là 79,91 thì phần trăm của 2 đồng vị này lần lượt là

  • A. 45,5% và 54,5%.
  • B. 61,8% và 38,2%.
  • C. 54,5% và 45,5%.
  • D. 35% và 65%.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đặt \(n_{Br^{79}} = x\) (mol) trong 1 mol Brom tự nhiên
  \(\Rightarrow n_{Br^{81}} = (1-x)\) mol
  \(\Rightarrow \overline{M}_{Br} = \frac{79x+81(1-x)}{1}\)
  \(\Rightarrow x=0,545\) mol
  \(\Rightarrow \%Br^{79} = 54,5\%\)
       \(% Br^{81} = 45,5\%\)\(\% Br^{81} = 45,5\%\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 43725

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON