YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Nguyên tố Z có 2 đồng vị X, Y với khối lượng nguyên tử trung bình bằng 79,9. Hạt nhân đồng vị X có 35 hạt proton và 44 hạt notron. Hạt nhân đồng vị Y có số hạt notron nhiều hơn X 2 hạt. Tỷ lệ số nguyên tử \(\frac{X}{Y}\) là:

  • A. \(\frac{9}{10}.\)
  • B. \(\frac{10}{11}.\)
  • C. \(\frac{9}{11}.\)
  • D. \(\frac{11}{9}.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  AX = 35 + 44 = 79. Do nY - nX = 2 ⇒ AY = 81.
  Giả sử trong 1 mol Z có x mol X ⇒ có (1 - x) mol Y.
  ⇒ 79,9 = 79x + 81(1 - x)
  ⇒ x = 0,55 mol
  ⇒ nY : nX = 0,45 : 0,55 = 9 : 11

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 7148

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON