YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Nguyên tử X có 11 proton, 11 electron, 12 nơtron. Số khối của X là:

  • A. 11.
  • B. 34.
  • C. 23.
  • D. 24.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Số khối (A) của 1 nguyên tử bằng tổng số hạt proton và neutron có trong hạt nhân nguyên tử đó
  A = P + N = 11 + 12 = 23 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 7145

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON