YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tính khối lượng bằng gam của nguyên tử Oxi

  • A. 1,6568 . 10-23 (g)
  • B. 1,6568 . 10-23 (g)
  • C. 2,8568 . 10-23 (g)
  • D. 2,6568 . 10-23 (g)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

   Khối lượng bằng gam của một nguyên tử Oxi:

  16 . 0,16605 . 10-23 = 2,6568 . 10-23 (g)

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 43724

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON