YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Tổng số hạt cơ bản (proton, notron và electron) trong nguyên tử của nguyên tố X là 115 hạt, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 25 hạt. Ký hiệu hóa học của X là:

  • A. Br
  • B. Ca
  • C. Cl
  • D. Fe

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  2p + n = 115
  2p – n = 25
  ⇒ p = 35, n = 45
  ⇒ Brom

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 7144

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON