YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Tổng số hạt cơ bản (proton, notron và electron) trong nguyên tử của nguyên tố X là 115 hạt, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 25 hạt. Ký hiệu hóa học của X là:

  • A. Br
  • B. Ca
  • C. Cl
  • D. Fe

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  2p + n = 115
  2p – n = 25
  ⇒ p = 35, n = 45
  ⇒ Brom

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 7144

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON