AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong sơ đồ khối chức năng của mạch nguồn một chiều có bao nhiêu khối?

  • A. 3 khối
  • B. 4 khối
  • C. 5 khối
  • D. 6 khối

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trong sơ đồ khối chức năng của mạch nguồn một chiều có 5 khối.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>