AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong mạch chỉnh lưu cầu điện áp U2 ở nửa chu kì dương thì:

  • A. Đ1,Đ3 phân cực thuận; Đ2,Đ4 Phân cực ngược.
  • B. Đ1,Đ3 phân cực ngược; Đ2,Đ4 Phân cực thuận.
  • C. Đ1,Đ2 phân cực thuận; Đ3,Đ4 Phân cực ngược.
  • D. Đ1,Đ2 phân cực ngược; Đ3,Đ4 Phân cực thuận.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  • Chọn đáp án A
   • Đ1,Đ3 phân cực thuận; Đ2,Đ4 Phân cực ngược.
  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>