YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong mạch chỉnh lưu cầu phải dùng tối thiểu bao nhiêu điôt?

  • A. Một điôt
  • B. Hai điôt
  • C. Ba điôt
  • D. Bốn điôt

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Trong mạch chỉnh lưu cầu phải dùng tối thiểu 4 điôt

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA