YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong nước tiểu của những người bị bệnh tiểu đường có chứa đường glucozơ. Chọn thuốc thử để nhận biết đường glucozơ trong nước tiểu trong số các chất cho dưới đây :

  • A. Quỳ tím   
  • B. Ag2O/ NH3
  • C. Nước vôi trong        
  • D. Kẽm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA