AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn m g chất hữu cơ A cần phải dùng 19,2 g O2 thu được 26,4 g khí CO2 và 10,8 g H2O.

  a, Xác định công thức phân tử của A. Biết khối lượng mol của A gấp 3 lần khối lượng mol của axit axetic.

  b, Tính lượng bạc kim loại sinh ra khi oxi hoá 18 g A. 

  Lời giải tham khảo:

  a, mA = ( 26,4 + 10,8) - 19,2 = 18 gam

  mC = 0,6.12 = 7,2 gam

  mH = 0,6.2.2 = 2,4 gam

  so sánh  mC + mH < mA suy ra A có 3 nguyên tố: C, H, O . 

  mO = 18 - (7,2 + 1,2) = 9,6 gam

  CTPT tối giản: CH2O

  MA = 3. 60 = 90 ⇒ A là C3H6O3

  b, Tính nA = 18:90 = 0,2 mol

       nAg = 2nA = 0,4 mol ⇒ mAg = 0,4.108 = 43,2 gam

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>