AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong các dãy chất sau dãy chất nào là Hiđrocacbon?

  • A. C2H2 ,  C2H4 , C2H6    
  • B. CH4 , C2H4O , C2H2      
  • C. C2H4O2 ,  C6H6Cl6 , C6H6   
  • D. CH3Cl , C2H6O  , C6H5NO2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>