YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Dùng phương pháp hóa học, hãy nhận biết các lọ mất nhãn chứa các chất  sau: Benzen, rượu Etylic, Axit axetic, nước.

  Lời giải tham khảo:

  - Dùng quỳ tím, khi đó chỉ có CH3COOH làm quỳ tím hoá đỏ. Các mẫu thử còn lại không làm quỳ tím đổi màu.

  - Dùng Na, khi đó C2H5OH, H2O sủi bọt khí H2: 

  C2H5OH + Na → C2H5ONa + 1/2H2

  Na + H2O → NaOH + 1/2H2

  Mẫu thử còn lại không hiện tượng gì là benzen.

  - Để phân biệt C2H5OH và H2O tiến hành đốt: Chất cháy là C2H5OH, còn lại là H2O

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>