AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:

  • A. Những chất có nhóm – OH hoặc có nhóm –COOH không tác dụng được với Na.
  • B. Những chất có nhóm – OH tác dụng được với NaOH
  • C. Những chất có nhóm – COOH tác dụng được với NaOH nhưng không tác dụng với Na
  • D. Những chất có nhóm – OH tác dụng được với Na còn những chất có nhóm – COOH vừa tác dụng với Na vừa tác dụng với NaOH.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>