AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong Người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân, hình ảnh sông Đà không được so sánh với:

  • A. "Dây thừng ngoằn ngoèo".
  • B. "Áng tóc trữ tình".
  • C. "Chiếc gương trong soi tóc những hàng tre".
  • D. "Mặt người đỏ vì rượu bữa".

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>