AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong nền sản xuất hàng hóa, giá cả của hàng hóa chính là

  • A. biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hóa.
  • B. tổng chi phí và lợi nhuận.
  • C. quan hệ giữa hàng và tiền.
  • D. tổng chi phí để sản xuất hàng hóa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>