YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một vật hay hệ thống các vật làm nhiệm vụ truyền dẫn sự tác động của con người trong quá trình sản xuất gọi là

  • A. đối tượng lao động.
  • B. lao động.
  • C. tư liệu lao động.
  • D. sản xuất của cải vật chất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>