AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dấu hiệu nào dưới đây không phải là một trong những căn cứ để xác định một hành vi vi phạm pháp luật?

  • A. Hành vi chứa đựng lỗi của chủ thể thực hiện.
  • B. Hành vi do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện.
  • C. Hành vi xâm hại tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.
  • D. Hành vi do người có thẩm quyền thực hiện theo quy định của pháp luật.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>