ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong loài động vật có 4 cặp nhiễm sắc thể được kí hiệu là Aa, Bb, Dd và Ee. Trong các cơ thể có bộ nhiễm sắc thể sau đây, có bao nhiêu thể ba?
  I. AaaBbDdEe.     II. ABbDdEe.         III. AaBBbDdEe.
  IV. AaBbDdEe.     V. AaBbDdEEe.     VI. AaBbDddEe.

  • A. 3
  • B. 2
  • C. 5
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  là 1,3,5,6

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 65009

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON