AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm M(1; 1;-2) và hai đường thẳng \({\Delta _1}:\frac{{x - 2}}{{ - 1}} = \frac{y}{1} = \frac{{z - 1}}{1}\), \({\Delta _2}:\frac{x}{2} = \frac{{y + 1}}{1} = \frac{{z + 6}}{{ - 1}}\). Lấy điểm N trên \({\Delta _1}\) và P trên \({\Delta _2}\) sao cho M, N, P thẳng hàng. Tìm tọa độ trung điểm của đoạn thẳng NP

  • A. (1; 1; -2)
  • B. (2; 0; -7)
  • C. (1; ;1; -3)
  • D. (0; 2; 3)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>