AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong không gian Oxyz, cho tứ diện ABCD có \(A\left( {0,1, - 1} \right);\,\,\,B\left( {1,1,2} \right);\,\,C\left( {1, - 1,0} \right);\,\,\,D\left( {0,0,1} \right)\). Viết phương trình tổng quát của mặt phẳng (Q) song song với mặt phẳng (BCD) và chia tứ diện thành hai phần có tỉ số thể tích phần chứa điểm A và phần còn lại bằng \(\frac{1}{{26}}\).

  • A. \(y + z - 4 = 0\)
  • B. \(4x + 3z + 4 = 0\)
  • C. \(3x - 3z - 4 = 0\\)
  • D. \(y - z - 1 = 0\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>