YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong hoạt động "trường em xanh, sạch, đẹp" được tổ chức 26/3 vừa qua, số cây trồng được của các lớp được thống kê lại trong bảng sau:

  Hỏi lớp nào trồng được nhiều cây nhất? Từ đó suy ra nếu nhìn vào bảng "tần số", ta không thể biết được lớp nào trồng được nhiều cây nhất.

  • A. Lớp 92
  • B. Lớp 73
  • C. Lớp 86
  • D. Lớp 64

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Nhìn bảng ta thấy lớp 92 trồng được 16 cây (nhiều nhất)

  Do đó, nếu đó là bảng "tần số", ta không thể biết được lớp nào trồng được nhiều cây nhất.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 3580

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON