AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Bảng "tần số" có công dụng gì?

  • A. Dễ dàng quan sát, so sánh giá trị của dấu hiệu.
  • B. Có thể nhận xét chung về sự phân bố của dấu hiệu.
  • C. Có nhiều thuận tiện cho việc tính toán sau này.
  • D. Tất cả các ý trên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn D, xem lại chú ý b) phần lí thuyết

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>