AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là sai:

  • A. Từ bảng số liệu thống kê ban đầu, ta dễ dàng lập bảng "tần số"
  • B. Từ bảng "tần số", ta có thể viết về bảng số liệu thông kê ban đầu một cách chính xác
  • C. Dấu hiệu là vấn đề hay đối tượng được người điều tra quan tâm.
  • D. Tần số là số lần xuất hiện của một giá trị trong dãy giá trị của dấu hiệu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Câu B sai vì từ bảng "tần số", ta không thể viết lại chính xác bảng số liệu thống kê ban đầu được. Có thể xem lại bài 2 phần bài tập cơ bản của Bài Thu thập số liệu thống kê.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>