ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Số lỗi chính tả trong một bài làm văn của các học sinh với 7C được cô giáo ghi lại dưới đây:

  Hỏi lớp có bao nhiêu học sinh làm bài và dấu hiệu ở đây là gì? 

  • A. Có 31 học sinh làm bài và dấu hiệu là số lỗi chính tả
  • B. Có 32 học sinh làm bài và dấu hiệu là số lỗi chính tả
  • C. Có 33 học sinh làm bài và dấu hiệu là số lỗi chính tả
  • D. Có 31 học sinh làm bài và dấu hiệu là số lỗi trong bài làm văn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Bảng trên có 8 cột và 4 dòng. Nhưng ở ô cuối cùng của bảng lại để trống, chứng tỏ không có bạn nào làm bài

  Từ đó suy ra số bạn làm bài là 8.4-1=31 bạn

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE