YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một cửa hàng đem cân một số bao gạo (đơn vị kilogam), kết quả được ghi lại ở bảng sau:

  Khối lương 1 bao (x) 40 45 50 55 60 65  
  Tần số (n) 2 3 6 8 4 1 N=24

  Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau: 

  • A. Có 6 giá trị khác nhau của dấu hiệu
  • B. Khối lượng chủ yếu của 1 bao gạo: 50kg hoặc 55kg
  • C. Khối lượng cao nhất của 1 bao là 60kg
  • D. Khối lương thấp nhất của 1 bao gạo là 40kg

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 47237

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON