YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong các tia tới vuông góc với mặt thấu kính, tia nào cho tia ló truyền thẳng không đổi hướng.

  • A. Tia này trùng với một đường thẳng gọi là trục chính của thấu kính
  • B. Tia cách trục chính 5cm
  • C. Tia cách trục chính 2cm
  • D. Tia cách trục chính 3cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trong các tia tới vuông góc với mặt thấu kính, có một tia cho tia ló truyền thẳng không đổi hướng.Tia này trùng với một đường thẳng gọi là trục chính của thấu kính

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 7733

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON