YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong các tế bào sau, tế bào nào có khả năng phân chia

  • A. Tế bào non
  • B. Tế bào già
  • C. Tế bào trưởng thành
  • D. Tế bào già và tế bào trưởng thành.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trong các tế bào sau, tế bào nào có khả năng phân chia tế bào trưởng thành.

  ⇒ Đáp án: C

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 8644

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON