YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Ở cơ thể thực vật, loại mô nào bao gồm những tế bào chưa phân hóa và có khả năng phân chia mạnh mẽ?  

  • A. Mô phân sinh
  • B. Mô bì
  • C. Mô dẫn  
  • D. Mô tiết

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Các tế bào mô phân sinh có khả năng phân chia tạo tế bào mới cho cơ thể thực vật.

  ⇒ Đáp án: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 124842

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF