YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Một tế bào lá tiến hành phân chia liên tiếp 4 lần. Hỏi sau quá trình này, số tế bào con được tạo thành là bao nhiêu?  

  • A. 32 tế bào
  • B. 4 tế bào
  • C. 8 tế bào   
  • D. 16 tế bào

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Số tế bào sinh ra là: 2n tế bào con – trong đó n là số lần phân chia. 

  Vậy tế bào phân chia 4 lần thì tạo ra số tế bào con là: 24 = 16 tế bào

  ⇒ Đáp án: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 124844

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF