YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Ở những bộ phận sinh dưỡng, sau khi phân chia thì từ một tế bào mẹ sẽ tạo ra bao nhiêu tế bào con?  

  • A. 2
  • B. 1
  • C. 4
  • D. 8

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Từ 1 tế bào sau đó lớn lên thành những tế bào trưởng thành rồi phân chia thành 2 tế bào con

  ⇒ Đáp án: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 124838

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF