YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Một tế bào ở mô phân sinh, phân chia liên tiếp 5 lần, số tế bào con tạo thành là?

  • A. 8 tế bào
  • B. 16 tế bào
  • C. 32 tế bào
  • D. 64 tế bào

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Lần 1: 1 tế bào phân chia tạo thành 2 tế bào = 21

  Lần 2: 2 tế bào phân chia thành 4 tế bào = 22

  Lần 3: 4 tế bào phân chia thành 8 tế bào = 23

  ...

  Như vậy nếu phân chia n lần sẽ thành 2n tế bào

  Ta có: 25 = 32 tế bào

   

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 8662

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON