YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Sự lớn lên của tế bào thực vật có liên quan mật thiết đến quá trình nào dưới đây? 

  • A. Tất cả các phương án đưa ra
  • B. Trao đổi chất
  • C. Sinh sản 
  • D. Cảm ứng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Nhờ quá trình trao đổi chất, các tế bào thực vật lớn dần thành những tế bào trưởng thành

  ⇒ Đáp án: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 124843

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF