YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cơ thể thực vật lớn lên chủ yếu tố nào dưới đây?

  1. Sự hấp thụ và ứ đọng nước trong dịch tế bào theo thời gian.

  2. Sự gia tăng số lượng tế bào qua quá trình phân chia.

  3. Sự tăng kích thước của từng tế bào do trao đổi chất. 

  • A. 1, 2, 3
  • B. 2, 3
  • C. 1, 3 
  • D. 1, 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cơ thể thực vật lớn lên do sự gia tăng số lượng tế bào qua quá trình phân chia và tăng kích thước của từng tế bào do trao đổi chất.

  ⇒ Đáp án: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 124839

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF