YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Sự lớn lên và phân chia của tế bào có ý nghĩa gì đối với đời sống thực vật? 

  • A. Tất cả các phương án đưa ra
  • B. Giúp cây ức chế được các sâu bệnh gây hại
  • C. Giúp cây thích nghi tuyệt đối với điều kiện môi trường 
  • D. Giúp cây sinh trưởng và phát triển

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tế bào phân chia và lớn lên giúp cây sinh trưởng và phát triển

  ⇒ Đáp án: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 124840

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF