AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong các đồ thị hàm số có hình vẽ dưới đây, đồ thị nào là đồ thị hàm số \(y =  - {x^2} + 4x - 3\)

  • A. Hình 2
  • B. Hình 3
  • C. Hình 1
  • D. Hình 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Vì hệ số của \({x^2} < 0\) nên đồ thị hàm số có dạng như Hình 2 và Hình 4. Đồ thị hàm số đã cho có trục đối xứng là \(x = 2\) nên chỉ có hình 4 thỏa.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>