AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đồ thị hàm số \(y = {m^2}x + m + 1\)  tạo với các trục tam giác cân khi m bằng:

  • A. 1
  • B. \( - 1\)
  • C. \( \pm 1\)
  • D. 0

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Để đồ thị hàm số đã cho cắt 2 trục thì \(m \ne 0\) và không đi qua điểm \(\left( {0;0} \right) \Rightarrow m \ne  - 1\).

  Cho \(x = 0 \Rightarrow y = m + 1 \Rightarrow \)Đồ thị hàm số cắt trục Oy tại điểm \(\left( {0;m + 1} \right)\)

  Cho \(y = 0 \Rightarrow x =  - \frac{{m + 1}}{{{m^2}}} \Rightarrow \) Đồ thị hàm số cắt trục Ox  tại điểm \(\left( { - \frac{{m + 1}}{{{m^2}}};0} \right)\).                                                                                                       

  Theo yêu cầu bài toán, cần: \(\left| {m + 1} \right| = \left| { - \frac{{m + 1}}{{{m^2}}}} \right| \Leftrightarrow \left| {m + 1} \right| = \frac{{\left| {m + 1} \right|}}{{{m^2}}} \Leftrightarrow \left| {m + 1} \right|\left( {1 - \frac{1}{{{m^2}}}} \right) = 0 \Leftrightarrow m = 1\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>