YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho đồ thị hàm số \(y = ax + b\) như hình vẽ:

  Khi đó giá trị a, b của hàm số trên là:

  • A. \(a = 3;b =  - 3\)
  • B. \(a =  - 1;b = 3\)
  • C. \(a = 3;b = 3\)
  • D. \(a = 1;b =  - 3\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đồ thị hàm số đi qua các điểm \(\left( {0;3} \right)\) và \(\left( {3;0} \right) \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}0 = 3a + b\\3 = 0.a + b\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}b = 3\\a =  - 1\end{array} \right.\).

  RANDOM

Mã câu hỏi: 19489

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA