AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khẳng định nào về hàm số \(y = 3x + 5\) là sai:

  • A. Đồ thị cắt Oy tại \(\left( {0;5} \right)\)
  • B. Nghịch biến R   
  • C. Đồ thị cắt Ox tại \(\left( { - \frac{5}{3};0} \right)\)
  • D. Đồng biến trên R

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đồ thị hàm số \(y = 3x + 5\) có hệ số góc \(k = 3 > 0\) nên đồng biến trên \(\mathbb{R}\).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>