ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Trong các đa diện sau, đa diện nào luôn nội tiếp được trong một mặt cầu:

  • A. Hình lăng trụ.
  • B. Hình chóp tứ giác.
  • C. Hình chóp ngũ giác.
  • D. Hình hộp chữ nhật.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE