• Câu hỏi:

  Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số \(y=f(x)\) liên tục trên \([a;b]\), trục hoành và hai đường thẳng \(x = a,\,x = b\left( {a < b} \right)\) bằng

  • A. \(S = \int\limits_a^b {\left| {f\left( x \right)} \right|dx} \)
  • B. \(S = \int\limits_a^b {f\left( x \right)dx} \)
  • C. \(S = \pi \int\limits_a^b {\left| {f\left( x \right)} \right|dx} \)
  • D. \(S = \pi \int\limits_a^b {{f^2}\left( x \right)dx} \)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC