MOBILEAPP
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số \(f(x)\) liên tục trên R và \(\int\limits_{ - 2}^4 {f\left( x \right)dx = 2} \). Mệnh đề nào sau đây là sai?

  • A. \(\int\limits_{ - 1}^2 {f\left( {2x} \right)dx = 2} \)
  • B. \(\int\limits_{ - 3}^3 {f\left( {x + 1} \right)dx = 2} \)
  • C. \(\int\limits_{ - 1}^2 {f\left( {2x} \right)dx = 1} \)
  • D. \(\int\limits_0^6 {\frac{1}{2}f\left( {x - 2} \right)dx = 1} \)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 91509

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA