AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, trong các phương trình sau có bao nhiêu phương trình là phương trình của mặt cầu? 

  \(\left( 1 \right):\,{x^2} + {y^2} + {z^2} - 4\,x + 2y - 6z = 0\)

  \(\left( 2 \right):\,{x^2} - {y^2} + {z^2} + 2\,x + y - z = 0\)

  \(\begin{array}{l}
  \left( 3 \right):\,{x^2} + {z^2} - 6x + 2y - 2z - 5 = 0\\
  \left( 4 \right):\,{x^2} + {y^2} + {z^2} + 2x - 6y - 4z - 5 = 0
  \end{array}\)

  • A. 3
  • B. 4
  • C. 2
  • D. 1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA