AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong các câu viết về nhiệt năng sau đây, câu nào là không đúng? 

  • A. Nhiệt năng là một dạng năng lượng. 
  • B. Nhiệt năng của vật là nhiệt lượng của vật thu vào hay toả ra.
  • C. Nhiệt năng của vật là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật. 
  • D. Nhiệt năng của vật phụ thuộc vào nhiệt độ cùa vật.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>