AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hiện tượng nào dưới đây không phải do chuyên động hỗn độn không ngừng của các phân tử gây ra? 

  • A. Quả bóng chuyển động hỗn độn khi bị nhiều học sinh đả từ nhiều phía khác nhau. 
  • B. Quả bóng bay dù được buộc thật chặt vẫn bị xẹp dần.
  • C. Đường tự tan vào nước. 
  • D. Sự khuếch tán của dung dịch đồng sunfat vào nước.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>