ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Một nhóm học sinh đẩy một xe chở đất đi từ A đến B trên một đoạn đường bằng phẳng nằm ngang. Tới B đổ hết đất trên xe xuống rồi lại đẩy xe không đi theo đường cũ về A. So sánh công sinh ra ở lượt đi và lượt về. 

  • A. Công ở lượt đi bằng công ở lượt về vì đoạn đường đi được như nhau. 
  • B. Công ở lượt đi lớn hơn vì lực kéo ở lượt đi lớn hơn lực kéo ở lượt về.
  • C. Công ở lượt về lớn hơn vì xe không thì nhanh hơn. 
  • D. Công ở lượt đi nhỏ hơn vì kéo xe nặng thì đi chậm hơn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>