YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Khi các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động nhanh lên thì đại lượng nào sau đây tăng lên? 

  • A. Khối lượng của vật.     
  • B. Trọng lượng của vật
  • C. Cả khối lượng lẫn trọng lượng của vật.   
  • D. Nhiệt độ của vật.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA