AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điều kiện để hiện tượng khuếch tán xảy ra trong một chất khí là: 

  • A. Có sự chênh lệch nhiệt độ trong khối khí. 
  • B. Vận tốc các phân tử khí không như nhau.
  • C. Nồng độ phân tử trong khối khí không đồng đều. 
  • D.  Khối khí được nung nóng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>