AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặt một thìa nhôm vào một cốc nước nóng thì nhiệt năng của thìa nhôm và của nước trong cốc thay đổi như thế nào? 

  • A. Nhiệt năng của thìa tăng, của nước trong cốc giảm. 
  • B. Nhiệt năng của thìa giảm, của nước trong cốc tăng.
  • C.  Nhiệt năng của thìa và của nước trong cốc đều giảm. 
  • D. Nhiệt năng của thìa và của nước trong cốc đều tăng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>