AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Câu nào dưới đây nói về sự thay đổi nhiệt năng là không đúng? 

  • A. Khi vật thực hiện công thì nhiệt năng của vật luôn tăng. 
  • B. Khi vật toả nhiệt ra môi trường xung quanh thì nhiệt năng của vật giảm
  • C. Nếu vật vừa nhận công vừa nhận nhiệt lượng thì nhiệt năng của vật tăng. 
  • D. Phần nhiệt năng mà vật nhận thêm hay mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt được gọi là nhiệt lượng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>